Aambeeld, Jaarg. 1, no. 1, Maart 1973

- Randse Afrikaanse Universiteit