Aambeeld, Jaarg. 1, no. 3 & 4, Desember 1973

- Randse Afrikaanse Universiteit