Aambeeld, Vol 1, No 2, July 1973

- Randse Afrikaanse Universiteit