Aambeeld, Jaarg 1, No 1, Maart 1973

- Randse Afrikaanse Universiteit