Eiendomsportefeuljeveredeling by institusionele eiendomsbeleggers in nie-residensiële eiendomme in Suid-Afrika

- Kriel, Izak Johannes