Die aard en wese van entrepreneurskap en die belangrikheid daarvan vir sakesukses

- Swanevelder, Suzel Magdalena