Geestelike welsyn as dimensie van 'n gebalanseerde lewe : 'n persoonlike en professionele leierskapsperspektief.

- Poggenpoel, Jakob Johan