Die identifisering van struikelblokke vir gemeenskapsbetrokkenheid en -deelname met die oog op die benutting van sosioteater

- Cupido, Prudence