'n Kritiese evaluering van die beraad van Jay E. Adams vanuit 'n Pinksterperspektief

- Testa, René Maria