Die bestuursleier van 'n tegniese kollege as ondernemingsbestuurder

- Louwrens, Stefanus Daniel Coetzer