’N studie oor die aktiveringsproses van die mentale leksikon van tweetaliges, vertalers en tolke

- De Bruin, George Frederick