Die evaluering van die trek-en-faktorbenadering in intervensie by hoërskool leerders

- Kotzé, Iona