Gemeenskap met God na die dood : 'n wysheidsperspektief vanuit Psalms 49 en 73

- Hattingh, Hendrik Pieter