Oorklankingsvertaling : 'n vertaalteoretiese besinning aan die hand van die vertaling van rolprente in Afrikaans

- Calitz, Louis Hendrik