“Die ruim buitelugsitkamer van die stad” : ’n Oorsigartikel oor die denke en doelstellings van stedelike parkontwikkeling in die laat 19de en vroeg 20ste eeu in Europa en die Verenigde State van Amerika

- Grundlingh, Louis