Kriteria vir die ontwikkeling van onderrigvaardighede en -tegnieke vir 'n interaktiewe afstandsonderrigprogram.

- Meyer, Jacobus Hendrikus