'n Dramabenadering ten opsigte van die wysiging van persepsies van manlike homoseksualiteit

- Van Niekerk, Nicolaas Francois.