Die konsep van Jir'at Jahwe as wysheidsmotief in die boek Rut

- Minnaar, Wynand Frederick