'n Model vir praktykbegeleiding vir 'n afstandsonderrigprogram in verpleegkunde

- Kriel, Marié Christina