Die grondwetlike reg op lewe : 'n ontleding van enkele vraagstukke

- Venter, Roxan