'n Psigo-opvoedkundige program vir adolessente dogters wat 'n terminasie van swangerskap ondergaan het

- Laas, Mari