Die toepassing van die K3-model op die televisieteks Colour TV

- Setai, J., Pienaar, M.