Omgewingsimpakvoordele indien afsonderlike wildplase in groter samewerkingnatuurreservate gekonsolideer word

- Du Plessis, Pieter Cornelius