'n Ondersoek na die verband tussen loopbaanvolwassenheid en personeelomset binne 'n lugvaartmaatskappy

- Jansen van Vuuren, Chanel