'n Ondersoek na omgewingsverandering en strategieaanpassing binne enkele ondernemings in die Vaaldriehoekgebied

- Grobler, Johan