‘n Kritiese ondersoek na die bydrae van Afrikaner sakelui in die vestiging van 'n nuwe politieke bestel: 1985-1992

- Hoogenraad-Vermaak, Salomon Cornelius Johannes