Die metafoor ‘julle is die tempel van God’ as ’n etiese kernmoment in ’n postmoderne leefwêreld

- Maré, Pieter