Vroeë ontslag van nageboorte pasiënte

- Erasmus, Karen