Strategiese menslike hulpbronontwikkeling : 'n funksionele strategiese benadering

- Rieger, D. G.