Die beleid van die Suid-Afrikaanse regering ten opsigte van die stedelike Swartes, 1945-1953

- Van Schalkwyk, Wouter Hendrik