Sedimentologie van die Davelsteenkoolveld in die Oos-Transvaal met Spesiale Verwysing na die Vryheid Formasie van die Karoo supergroep

- Steyn, Petrus Paulus Albertus