Sillabus vir Godsdiensonderrig en Bybelkunde aan Transvaalse Onderwysersopleidingsinrigtings

- Van Wyk, Jan Hendrik