Die toepassing van strategiese bestuursbeginsels in die bestuur van 'n mediese skema

- Ross, Retha