Etiese gesigspunte in die boek Jona

- Hope, James Jerry Luckyboy