Invloed van bereidingsparameters op die optiese eienskappe en homogeniteit van amorfe silikon

- Myburg, Gerrit