Benadering tot stereospesifieke sintese van heteroprostaglandiene en prostaglandien-analoe

- Boessenkool, I.K.