Mineralogiese ondersoek van die asfraksie van steenkool van die Springbokvlakte-steenkoolveld

- Krugers, Stephanus Johannes