'n Teoretiese beskouing van die bedingingsmagrol van verbruikers as komponent van die mededingende voordeelmodel van Porter

- Coetzer, Gerbadus Johannes