'n Teoretiese beskouing van die bedingingsmagrol van verbruikers as komponent van die mededingende voordeelmodel van Porter of 'n Teoretiese beskouing van die bedingingsmagrol van verbruikers as komponent van die mededingende voordeelmodel van Porter