Petrografie en geochemie van gesteentes van die Sutherland Groensteengordel, Noordoos-Transvaal met spesiale verwysing na die regionale verspreiding van goud

- Louwrens, Eugene Louis.