Die vormingsaard van geskiedenis as skoolvak

- Trumpelmann, Martin Hugo