Die vormingsaard van geskiedenis as skoolvak of Die vormingsaard van geskiedenis as skoolvak