Die metodes van verstaan en verklaar as kruispunt tussen die positiwistiese en idealistiese wetenskapsteoriee

- Pretorius, Alexander von Ludwig