Karakteruitbeelding in enkele dramas van euripides: 'n ondersoek na sy dramatiese tegniek

- Cilliers, Louise (Gebore Theron)