Die senaat onder Tiberius :'n studie van Tacitus, annales I-VI

- Jansen van Veuren, Hester Marlena