Verpleegkundestudente wat die Diensgelofte afgelê het, 1982

- Unknown