Lede van die Uitvoerende Komitee van die Senaat, 1982

- Unknown