Enkele opmerkinge oor die begrip skade in die Suid-Afrikaanse privaatreg

- Reinecke, M. F. B.