Kennisbestuur: 'n onontbeerlike komponent in die strategiese plan van Suid-Afrikaanse universiteite

- Du Toit, A.S.A.