Entrepreneurskap in Suid-Afrika is gedoem, tensy.......

- Conradie, Willie M.